Zo krijg jij jouw eindejaarspremie

25/11/2021

Ook jij hebt recht op een eindejaarspremie, maar daarvoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de snelste uitbetaling van je eindejaarspremie, breng je formulier van het Sociaal Fonds naar je lokale ABVV-kantoor of bezorg je het aan je delegee. Want als ABVV-lid ontvang je jouw eindejaarspremie sneller! Bovendien krijg je ook nog een syndicale premie!

Lees meer

Het overmatig gebruik van dagcontracten voor interimmers moet stoppen

15/11/2021

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) staan voor belangrijke onderhandelingen over het inperken van dagcontracten voor interimmers. Het doel is om komaf te maken met het misbruik ervan. Het aantal dagcontracten is immers helemaal uit zijn voegen gebarsten en dit ondanks eerder afgesproken doelstellingen om het aantal te verminderen. Dit zorgt voor extreme onzekerheid bij interimmers.

Lees meer

Uitzendkracht verliest geen vakantierechten door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona

2/07/2021

De COVID-pandemie werd als overmacht erkend die aanleiding geeft tot tijdelijke werkloosheid. Anders dan tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in principe niet gelijkgesteld voor vakantie. Op aandringen van de vakbonden, werd de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht wel gelijkgesteld voor de periode van 1 februari 2020 tot 31 december 2020, en dit voor alle werknemers. Door deze dagen van tijdelijke werkloosheid te beschouwen als gewerkte dagen, worden ze meegeteld voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van de vakantie-uitkering.

Lees meer

Vaccinatieverlof: ook voor uitzendkrachten

6/04/2021

Je werkt als interimmer en krijgt je oproepingsbrief voor een Coronavaccin in de brievenbus. Je wil hier graag op ingaan maar merkt dat je afspraak binnen de werkuren valt. Vrees niet: je werkgever is namelijk verplicht je vaccinatieverlof (ook wel klein verlet genoemd) te geven. Dat houdt in dat je afwezig mag zijn van het werk met behoud van loon gedurende de tijd die je nodig hebt om naar en van het vaccinatiecentrum te gaan. Je hoeft onder geen enkele omstandigheid betaald verlof op te nemen.

Lees meer

Wat met betaalde feestdagen in tijden van Corona?

1/04/2021

Ook tijdens Corona zijn er natuurlijk feestdagen waarop uitzendkrachten, net als alle andere werknemers, betaald moeten worden. Maar hoe zit dat juist in deze bizarre tijden? We zetten het graag even op een rijtje.
 

Lees meer
Nieuws
Meer artikels
© ABVV Interim