Te warm op het werk? De gebruiker moet maatregelen nemen

24/06/2024

Het is steeds uitkijken naar de eerste zomerse dagen. Maar wat als het op het werk te warm wordt? Hoe hou ik het hoofd koel? Welke maatregelen moeten getroffen worden? En wie is verantwoordelijk?
 

Eerst het principe: als het te warm wordt op het werk, hebben alle werknemers recht op een aantal beschermende maatregelen, dus ook uitzendkrachten.

De temperaturen kunnen tijdens de lente en zomer hoog oplopen en de werkomstandigheden bemoeilijken. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid.

Wanneer is het te warm om te werken?

Om dat te bepalen, moet de temperatuur gemeten worden met een zogenaamde “vochtige globethermometer”. Deze thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Het is mogelijk dat het resultaat lager uitvalt dan de temperatuur die met een gewone thermometer vastgesteld wordt.

De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Dat gaat van zeer licht tot zeer zware inspanning. Elke vorm van inspanning kent een maximumtemperatuur vanaf dewelke beschermende maatregelen verplicht zijn. Als aanduiding kunnen een aantal voorbeelden helpen:

  • Zeer licht, 29°: bv. secretariaatswerk
  • Licht, 26°: bv. handenarbeid aan een tafel
  • Halfzwaar, 22°: bv. staande arbeid
  • Zeer zwaar, 18°: bv. grondwerken

Wie is verantwoordelijk?

Je werkgever is verplicht een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen. Op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) kunnen werknemersvertegenwoordigers in het kader van de veiligheid en gezondheid op het werk ook voorstellen doen.

Als de maximumtemperatuur overschreden wordt, moet de werkgever:

  • Beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld;
  • Gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken;
  • Binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

Wat als de hinder voortduurt?

Duurt de hinder voort, wat onder meer kan blijken uit een rondvraag bij de werknemers, dan moet de werkgever rusttijden toestaan. Hij of zij kan bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdens deze periode krijgt de werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA die in bepaalde sectoren, onder meer in de bouwsector, aangevuld worden met een vergoeding uit een fonds voor bestaanszekerheid.


terug naar overzicht

Lees meer over: Weetjes

© ABVV Interim