Sociale verkiezingen: jouw stem maakt het verschil

1/04/2024

Ben je uitzendkracht? Dan heb jij ook het recht om in de loop van de maand mei in het bedrijf waar je aan de slag bent te kiezen voor de vertegenwoordigers van de werknemers op de ABVV-lijst. Om te mogen stemmen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Wat zijn de voorwaarden?

Als uitzendkracht zal je bij de gebruiker kunnen stemmen wanneer je 32 arbeidsdagen (met of zonder onderbreking) hebt gepresteerd tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 in één of meerdere juridische entiteiten van de gebruiker. Als je voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarde, moet je opgenomen zijn op de kiezerslijst. Het uitzendkantoor bezorgt deze informatie aan de gebruiker. Hou er rekening mee dat je op de kiezerslijst moet voorkomen om te mogen stemmen. Controleer daarom de aangeplakte kiezerslijst.

Welke arbeidsdagen tellen mee?

Het gaat over de dagen die je werkelijk gepresteerd hebt bij de gebruiker. Gelijkgestelde dagen (bv. ziektedagen) tellen niet mee. Of de tewerkstelling onderbroken was of niet, maakt geen verschil. Moet ik een volledige werkdag gepresteerd hebben? Nee. Vol- of deeltijds maakt geen verschil. Heb je op een werkdag bijvoorbeeld slechts 3 uren gepresteerd voor de gebruiker, ook dan zal je prestatie meetellen als een volledige arbeidsdag voor de anciënniteitsvoorwaarde tijdens de sociale verkiezingen.

Ik vervang een vaste werknemer die mag deelnemen aan de stemming. Mag ik ook nog stemmen?

Ja. Ook uitzendkrachten die een vaste werknemer vervangen komen in aanmerking voor stemrecht bij de gebruiker.

Op de dag van de sociale verkiezingen werk ik niet (meer) bij de gebruiker waar ik mag stemmen, verlies ik dan mijn stemrecht?

Nee. De wet voorziet nergens dat de uitzendkracht op de dag van de verkiezingen (“dag Y”) ter beschikking moet zijn van de gebruiker om te kunnen stemmen, noch op de dag van de aankondiging van de verkiezingsdatum (“dag X”). Valt de dag van de verkiezingen tussen twee contracten bij dezelfde gebruiker waar je mag stemmen, of ben je opnieuw werkzoekend, of zelfs bij een andere gebruiker aan de slag? Dan nog mag je gaan stemmen bij de gebruiker waar je tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 minstens 32 arbeidsdagen hebt gepresteerd. Let wel, je mag enkel stemmen bij een gebruiker waar je in de referteperiode minstens 32 arbeidsdagen hebt gepresteerd.

Mag ik mij als uitzendkracht kandidaat stellen op een ABVV-lijst bij een gebruiker?

Nee. Kandidaten moeten werknemer van de onderneming zijn met een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst. Uitzendcontracten komen daarvoor niet in aanmerking.

Heb je nog vragen? Spreek erover met je afgevaardigde op het bedrijf of neem contact op met je lokale ABVV-kantoor.

Het ABVV komt op onder het nummer 3. Mag jij gaan stemmen? Aarzel niet om een stem uit te brengen voor het ABVV. Meer informatie over de sociale verkiezingen en over de standpunten van jouw vakbond ABVV, vind je hier.


terug naar overzicht

Lees meer over: Weetjes

© ABVV Interim