Jouw rechten

Als uitzendkracht ben je een volwaardige werkkracht. Maar een uitzendkracht onderscheidt zich van een vaste werknemer door zijn specifiek tijdelijk statuut en daar zijn ook specifieke rechten aan gekoppeld. Het is belangrijk om die te kennen. Wat als je ziek wordt of een arbeidsongeval hebt? Bouw jij ook een pensioen op? En hoe zit het juist met premies en betaalde feestdagen? Vind hier de artikels die je zoekt via de filterfunctie of blader eens door ons uitgebreid archief. 

Waarover wil je meer te weten komen?

Alles over ziekte

Uitzendkrachten hebben bij  ziekte net als vaste werknemers recht op gewaarborgd loon of op een uitkering van het ziekenfonds. Maar er gelden voor uitzendkrachten ook specifieke bepalingen en die zijn best ingewikkeld.

  • Je moet je werkgever (het uitzendkantoor) onmiddellijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.
  • Je moet een geneeskundig getuigschrift bezorgen aan je werkgever (het uitzendkantoor).
  • Een gewaarborgd loon krijg je je pas na een maand anciënniteit bij hetzelfde uitzendkantoor.
  • Je moet ook een nog lopend ondertekend contract hebben voor de periode van je ziekte.
  • Anders heb je recht op  een ziekte-uitkering van het ziekenfonds (60% van je brutoloon).
  • Langer dan één maand ziek? Dan krijg je – mits enkele voorwaarden – een vergoeding van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Gerelateerde artikels

© ABVV Interim