Werken in de kou? Werkgever moet maatregelen nemen!

19/12/2022

De afgelopen week was het ijskoud. Ook op de werkplek kan het dan koud worden. Misschien bespaart jouw werkgever naar aanleiding van de hoge energieprijzen op de verwarming? Wist je dat je werkgever maatregelen moet nemen afhankelijk van het uit te voeren werk? Hoe lichter het werk, hoe eerder de werkgever in principe maatregelen zal moeten nemen.

 

Wat bij zeer licht tot zeer zwaar werk?

Voor elke zwaarteniveau geldt er een minimumtemperatuur die op de werkvloer bereikt moet worden. Bij zeer licht werk ligt de grens op 18°C, bij licht werk op 16°C, bij halfzwaar werk op de 14°C, bij zwaar werk op de 12°C en bij zeer zwaar werk op de 10°C. De temperatuur wordt gemeten met een ‘droge’ thermometer die meestal een hogere temperatuur aanduidt dan een gewone thermometer.

Wanneer wordt er ingegrepen?

Wordt de minimumtemperatuur niet bereikt, is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Passende preventiemaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: het voorzien van verwarming, het aanbieden van aangepaste kledij, het aanpassen van de werkmethodes om de werkbelasting te verminderen, het beperken van de blootstelling aan koude of het ter beschikking stellen van warme dranken. De maatregelen worden bepaald op basis van een risicoanalyse die elke werkgever moet laten uitvoeren. De preventieadviseur en het CPBW - of bij het ontbreken daarvan - de vakbondsafvaardiging of de werknemers worden daarbij betrokken.

Wat bij buitenwerk?

Voor het werk in open werklokalen of in open lucht gelden geen minimumtemperaturen. Wel moeten tussen 1 november en 1 maart voldoende verwarmingstoestellen worden geplaatst. Deze toestellen moeten effectief worden gebruikt wanneer het kouder wordt dan 5°C of de weersomstandigheden het vereisen.


terug naar overzicht
© ABVV Interim