Nationale betoging 16 december

6/12/2022

Loonsverhogingen, de automatische indexering, energierekeningen, pensioenen ... Zolang de werknemers niet krijgen wat ze verdienen, stoppen wij niet. Op vrijdag 16 december komen de vakbonden op straat voor loonsverhogingen, bevriezen van de energieprijzen, meer belastingen op kapitaal, behoud van de automatische loonindexering en tijdskrediet, een vrouwvriendelijke pensioenhervorming en tegen de uitbreiding van de flexi-jobs.

 

Praktische info

Wat? Nationale betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Wanneer? Vrijdag 16 december om 10 uur

Waar? Vertek aan het Noordstation in Brussel

Vrijdag 16 december komen we op straat voor...

Bruto loonsverhogingen

De loonnormwet blokkeert onze lonen voor de komende jaren! De winstmarges van sommige Belgische bedrijven breken tegelijkertijd records. Wij willen, waar dat mogelijk is, over échte loonsverhogingen kunnen onderhandelen. Daarom moeten we af van de loonnormwet. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gaf ons al gelijk.

Een bevriezing van de energieprijzen

Europa blijft dralen met een voldoende laag prijsplafond voor gas. Daarom moet België zelf in actie schieten om de energierekening van de gezinnen meer te verlichten. Meer belastinginkomsten uit kapitaal De minister van Financiën stelt een fiscale hervorming voor die kapitaalinkomsten meer zou laten bijdragen. Wij roepen de regering op om werk te maken van een belastingverschuiving, opdat werknemers netto meer overhouden en kapitaal, bedrijven en vermogens meer bijdragen.

De automatische loonindexering

De werkgevers doen er alles aan om de automatische loonindexering in vraag te stellen. De automatische indexering van lonen, wedden en sociale uitkeringen is niet onderhandelbaar! Het is een bescherming tegen koopkrachtverlies.

Een vrouwvriendelijke pensioenhervorming

Ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en perioden van werkloosheid moeten meetellen voor toegang tot het minimumpensioen.

Behoud van het bestaande tijdskrediet

De regering maakt de combinatie van privé- en beroepsleven moeilijker door tijdskrediet voor kinderopvang in te perken. Alle evaluaties tonen nochtans dat de bestaande tijdskredietregelingen net uitgebreid zouden moeten worden.

Tegen de uitbreiding van flexi-jobs

Werknemers worden niet beter van onzekere jobs. Ze verdienen échte, volwaardige jobs, met fatsoenlijke lonen.

Afspraak vrijdag 16 december aan het Noordstation om 10u. Tot dan!

Download hier het pamflet en de affiche.


terug naar overzicht

Lees meer over: Loon

© ABVV Interim