Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

1/02/2024

Tijdelijk werkloos? De uitkering bij tijdelijke werkloosheid werd vanaf 1 januari 2024 verlaagd door de federale regering. Je werkgever moet je ter compensatie nu 5 euro per dag extra betalen.
 

Bij tijdelijke werkloosheid heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Die wordt net zoals gewone werkloosheidsuitkeringen uitbetaald door je vakbond. Het geld komt van de sociale zekerheid.

Als uitzendkracht (met uitzondering van de uitzendkrachten tewerkgesteld bij een gebruiker in de bouwsector) krijg je daarbovenop per dag een aanvullende vergoeding van €4,70 per dag tijdelijke werkloosheid betaald door het Sociaal Fonds van de uitzendsector.

Recent besliste de federale regering de werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid te verlagen, en dit vanaf 1 januari 2024. Voorheen bedroeg deze uitkering 65% van je loon, nu nog slechts 60%. Enkel bij tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht (ook medische overmacht) blijft de vergoeding op 65%.

Om deze daling te compenseren heeft de regering de werkgevers wel verplicht per dag tijdelijke werkloosheid een nieuwe bijkomende vergoeding van 5 euro te betalen. Deze vergoeding zal je dus verkrijgen van je werkgever – het uitzendkantoor, samen met je loon.

Opgelet! In geval van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is je werkgever deze vergoeding niet verschuldigd. Indien je bruto loon hoger is dan 4.000 euro, moet je werkgever deze vergoeding pas uitbetalen vanaf je 27ste dag tijdelijke werkloosheid in hetzelfde jaar.

Concreet: werk je als uitzendkracht en ben je één of meerdere dagen in januari op tijdelijke werkloosheid gezet? Controleer dan goed je loonbrief van januari. Daar zou namelijk ook per dag tijdelijke werkloosheid een vergoeding van 5 euro op moeten vermeld staan en uitbetaald zijn.

Is dit niet het geval? Spreek je delegee hierover aan of neem contact op met een van onze afdelingen of met je werkloosheidskantoor. Zij bekijken dit samen met jou en zorgen ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.


terug naar overzicht

Lees meer over: Werkloosheid

© ABVV Interim