Tijd voor de eindejaarspremie!

25/11/2019

Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je in december automatisch een formulier van het Sociaal Fonds. Voor de snelste uitbetaling van je eindejaarspremie, breng je dit formulier naar je dichtstbijzijnde ABVV-kantoor of bezorg het aan je delegee! Want als ABVV-lid ontvang je jouw eindejaarspremie sneller! En als je aan de criteria voldoet, krijg je ook nog een syndicale premie. 

Dat zijn dus twee extra cadeaus onder de kerstboom!

DE STAPPEN NAAR JE EINDEJAARSPREMIE

  1. Als je recht hebt op een premie stuurt het Sociaal Fonds je in december een document toe.
  2. Ga hiermee naar het ABVV-kantoor of bezorg het aan je delegee voor een snelle betaling van je premie.
  3. De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van je brutoloon.
  4. De syndicale premie bedraagt 104 euro en wordt samen met je eindejaarspremie betaald.

 

Download de infofiche over de eindejaarspremie voor uitzendkrachten.

 


 

1. WELKE DAGEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE EINDEJAARSPREMIE?

Alle werkdagen tellen mee, maar ook enkele afwezigheidsdagen, met name:

  • ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg
  • afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval
  • tijdelijke werkloosheid
  • betaalde feestdagen

Dagen uitzendwerk als jobstudent worden niet meegeteld.
 

2. HOEVEEL BEDRAAGT MIJN EINDEJAARSPREMIE?

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing. De netto-eindejaarspremie bedraagt dus nog ongeveer 63% van de brutopremie. Je krijgt een premiedocument waarop je de hele berekening terugvindt.
 

3. HOE KRIJG IK MIJN EINDEJAARSPREMIE TE PAKKEN?

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in december automatisch een formulier toegestuurd van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Daarmee ga je naar je ABVV-kantoor. Of je bezorgt het formulier aan je delegee. Dat heeft het voordeel dat de betaling zeer snel gebeurt. 
 

4. WANNEER KRIJG IK EEN SYNDICALE PREMIE?

Als je lid bent van de vakbond en recht hebt op een eindejaarspremie, heb je eveneens recht op een syndicale premie van € 104 (in 2018). De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald. Je moet hiervoor wel even langsgaan bij het ABVV of bezorg het toegestuurde formulier aan je delegee.

 


MAKKELIJK EN SNEL VIA DE EINDEJAARSPREMIE-APP

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt voor de eindejaarspremie is een moeilijke klus. Om je daarbij te helpen, ontwikkelde het ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze app raadplegen op je PC, tablet of smartphone.


 

Ook als uitzendkracht kun je rekenen op het ABVV. Onze vakbondskantoren en onze afgevaardigden staan voor je klaar. Uitzendkrachten hebben het recht om behandeld te worden als volwaardige werknemers, net zoals iedereen. Het komt erop aan dat je weet waar je recht op hebt.

Heb je nog vragen? Ga dan langs bij het dichtsbijzonde ABVV-kantoor. We helpen je graag verder!

 


terug naar overzicht

Lees meer over: Premies

© ABVV Interim