Heb jij een job in de zorgsector? Ken je rechten!

9/05/2014

Met een job in de zorgsector moet je hoogstwaarschijnlijk al eens op een zondag, een feestdag, of ‘s nachts werken. De arbeidsreglementering voor uitzendkrachten i.v.m.  inhaalrustdagen, nachtarbeid, zondagsrust, ... vind je hier:

Algemeen uurrooster

De uitzendkracht is onderworpen aan de arbeidsduur die toepasselijk is in de gebruikende onderneming.

  • Overuren zijn slechts toegelaten indien de gebruiker aanspraak kan maken op een uitzondering voor zijn vast personeel, overeenkomstig de Arbeidswet van 16 maart 1971. Indien de uitzendkracht overuren heeft gepresteerd bij de gebruiker, heeft hij recht op een overloon ten laste van zijn werkgever, met name het uitzendbureau.
  • De wekelijkse arbeidsduur van een deeltijds tewerkgestelde uitzendkracht mag niet lager zijn dan één derde van de vaste werknemers van de gebruiker die voltijds zijn tewerkgesteld. Indien de gebruiker aanspraak kan maken op een afwijking van deze regel voor zijn personeel, is deze afwijking ook van toepassing op de uitzendkrachten die bij hem zijn tewerkgesteld.
  • Indien de gebruiker een flexibele arbeidsduur of een stelsel van nieuwe arbeidstijdregelingen toepast, kunnen deze ook toepasselijk zijn op de uitzendkrachten. Dit geldt eveneens voor ploegenarbeid of continuarbeid.
  • Arbeidsduurvermindering via het toekennen van inhaalrust. De uitzendkrachten volgen met betrekking tot de toekenning van de arbeidsduurvermindering het systeem van de gebruiker. Dit geldt zowel voor de betaling van de compensatierust (betaalde inhaalrustdagen of verhoogd uurloon) als voor de effectieve opname van de rustdagen zelf.

Feestdagen

Als uitzendkracht heb je recht op de feestdagen die in de gebruikende onderneming in acht worden genomen en op de vervangingsdagen van feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag.

Zondag, rustdag?

Dit hangt af van de bepalingen in verband met de zondagrust die gelden bij de gebruiker. Deze moet je naleven. Indien de gebruiker evenwel arbeid kan doen presteren op zondag, kan hij dit ook vragen van de uitzendkrachten.

Nachtarbeid

De uitzendkracht is onderworpen aan een identieke reglementering m.b.t. de nachtarbeid. Uitzendkrachten kunnen slechts ‘s nachts worden tewerkgesteld indien nachtarbeid in de gebruikende onderneming is toegelaten.

Opgelet!

Zowel het arbeidsreglement van het uitzendbureau als dat van de gebruikende onderneming moet worden toegepast. In feite wordt de uitzendkracht onderworpen aan het arbeidsreglement van de gebruiker voor wat bovenvermelde materies (uurrooster, feestdagen, …) betreft.

Voor de aspecten die niet worden geregeld door het arbeidsreglement van de gebruiker, valt de uitzendkracht onder de toepassing van het arbeidsreglement van het uitzendbureau. Zo bepaalt het arbeidsreglement van het uitzendbureau onder andere de formaliteiten die de uitzendkracht moet vervullen bij arbeidsongeschiktheid en de termijn waarbinnen hij een medisch attest moet doen toekomen aan het uitzendbureau, alsook wanneer hij beschikbaar moet zijn voor een eventuele medische controle.

Specifieke info nodig voor jouw contract? Contacteer ons via interim@abvv.be

 


terug naar overzicht
© ABVV Interim