Uitzendwerk mag wel degelijk beperkt of verboden worden!

21/03/2015

Vakbonden en werkgevers hebben wel degelijk het recht om af te spreken dat uitzendarbeid in bepaalde gevallen beperkt of verboden wordt. Dat stelt het Europees Hof van Justitie. Werkgeversfederatie Federgon geeft daar een omgekeerde en dus foute interpretatie aan.

Het Europees Hof stelt in zijn arrest van 17 maart 2015 over de draagwijdte van de Europese richtlijn uitzendarbeid (richtlijn 2008/104/EG) dat sociale partners de mogelijkheid hebben om in collectieve arbeidsovereenkomsten het  gebruik van uitzendarbeid te beperken of te verbieden.

De richtlijn uitzendarbeid is duidelijk : beperkingen of zelfs een  verbod op het  gebruik van uitzendarbeid in sectoren is steeds mogelijk  in het kader van “het algemeen belang”.

Wanneer de beroepsfederatie Federgon dit arrest aangrijpt om “te vragen aan de bevoegde regeringen snel werk te maken van de opheffing van de bestaande beperkingen en verbodsbepalingen” neemt zij haar wensen voor werkelijkheid. De federatie leest het  arrest met  een verkeerde bril.

Het ABVV is verheugd dat het gezond verstand het heeft gehaald op de jarenlange werkgeverslobby. Voor de vakbond blijven er belangrijke redenen van algemeen belang om uitzendarbeid aan banden te leggen. Zo hebben vaste betrekkingen, veiligheid, en het vertrouwelijke karakter van het openbaar ambt voorrang op de vrijheid van de uitzendmarkt. Daarom blijven beperkingen en verbodsbepalingen nodig. Het Europees Hof volgt  die stelling.

Even in herinnering brengen dat in België uitzendarbeid enkel toegelaten is:

  • om arbeidspieken op te vangen,
  • vaste werknemers tijdelijk te vervangen,
  • bij uitzonderlijk werk (bv. beurzen, congressen, verhuis),
  • bij het motief ‘instroom’, dwz. met het doel om de uitzendkracht aan te werven met een vast contract.

Heb jij vragen over jouw uitzendcontract? Contacteer dan de delegee op je werk, stuur ons een mail of ga langs bij een ABVV-kantoor bij jou in de buurt!


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Weetjes