Week van de Uitzendkracht 2018

28/09/2018

Bedrijven leveren vaak half werk. Uitzendkrachten doen dat niet. Onder het motto ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ komt ABVV Interim op voor de rechten van uitzendkrachten. En dit tijdens de Week van de Uitzendkracht, van maandag 1 oktober tot en met zondag 7 oktober 2018.

 

Waarom voeren we actie?

Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten als vaste werknemers, met een gelijk loon en gelijke voordelen. In de praktijk is dat zelden het geval, en dat is dus niet eerlijk.

Uit onze enquête van 2017 blijkt zelfs dat uitzendkrachten tot 91 euro per week aan inkomen kunnen verliezen. Hoe we aan deze berekening komen, dat lees je hieronder.

Daarom eist het ABVV Interim respect voor 100% gelijke rechten. Én pleiten we voor de invoering van een nieuwe premie ter compensatie van de voordelen waarop vaste werknemers recht hebben, maar die uitzendkrachten aan hun neus voorbij zien gaan. 

Ken je rechten zodat de regels gerespecteerd worden.

 

100% inzet en toch minder koopkracht

Een uitzendkracht heeft recht op hetzelfde loon en dezelfde voordelen als de vaste werknemer die hetzelfde werk doet.

Waar heb je recht op?

 • Maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques, ... onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van het bedrijf.
 • Verplaatsingskosten voor woon-werk en verplaatsingen voor het werk.
 • Als vaste werknemers recht hebben op een sectoraal extra pensioen, heb je als uitzendkracht recht op een pensioenpremie.
   

100% inzet en toch minder vakantie

Uitzendkrachten krijgen meestal geen contract tijdens hun vakanties. Dit betekent dat ze hun anciënniteit verliezen en niet zeker zijn dat ze na hun vakantie opnieuw aan het werk kunnen. Voor de feestdagen zijn de regels duidelijk maar worden ze niet altijd nageleefd.

Waar heb je recht op?

 • Feestdagen tijdens een uitzendcontract moeten betaald worden.
 • Feestdagen tussen twee uitzendcontracten in moeten betaald worden.
 • Feestdagen na een uitzendcontract? Onder bepaalde voorwaarden moeten ook deze betaald worden.
 • Feestdagen die tijdens een weekend vallen moeten vervangen worden door een andere dag. Voor deze vervangingsdagen gelden dezelfde regels als voor de feestdagen.
   

100% inzet en toch minder veiligheid

Werkkledij en beschermingsmiddelen moeten altijd gratis zijn en moeten beantwoorden aan de vereisten van de job. Er mag geen aankoopverplichting zijn, noch waarborg gevraagd worden. Als de uitzendkracht zelf zorgt voor het onderhoud, dan heeft hij recht op een vergoeding. Controleer dus aandachtig je loonfiche! Er mag niets afgehouden worden voor werkkledij of beschermingsmiddelen.

Waar heb je recht op?

 • Op dezelfde werkkledij als de andere werknemers in het bedrijf.
 • Op dezelfde beschermingsmiddelen op maat (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, …).
   

Een inkomenverlies van 91 euro per week 

Uit de enquête blijkt dat 21% van de uitzendkrachten geen maaltijdcheques krijgen, 60% geen ecocheques en 65% geen CAO90. Nochtans hebben ze daar wel recht op als de vaste werknemers die krijgen. Dat is bij wet zo vastgelegd. Maar de praktijk blijkt dus minder rooskleurig.

Geen enkele uitzendkracht krijgt een groepsverzekering of hospitalisatieverzekering. De wet maakt dit zelf onmogelijk. Maar het blijft niettemin een voordeel dat je als uitzendkracht misloopt ten opzichte van de vaste werknemers.

Op basis van de enquête weten we dus welke voordelen uitzendkrachten mislopen. Als we deze voordelen becijferen, komen we uit op volgende berekening per gewerkte week.


 

Gemiddelde van het voordeel van een vaste werknemer

Bedrag per week verloren

 

Maaltijdcheques

 € 5/dag

€ 25

 

Groepsverzekering

 Gemiddeld 3% op brutoloon

 3% x € 12 x 38 = € 13,68 

€ 13

Hospitalisatieverzekering

 400/jaar – 200 gewerkte dagen/jaar

€10

 

Extra verlofdagen/ADV dagen

 € 6/jaar

 1u/week

€ 12

 

Ecocheques

 € 250/jaar

 

€ 6

CAO 90

 Gemiddeld € 1000/jaar

  € 25

 

 

 

€ 91


Conclusie: Uitzendkrachten kunnen dus tot 91 euro per week minder verdienen dan vaste werknemers. Dit is uiteraard een worst-case-scenario: namelijk een uitzendkracht die geen enkel voordeel krijgt vergeleken met een vaste werknemer die alle voordelen krijgt.

 

Heb je twijfels? Contacteer dan zeker je ABVV-delegee of ga langs bij een kantoor in de buurt.

Hou zeker onze Facebook-pagina in de gaten tijdens de Week van de Uitzendkracht. Word fan en blijf ook in de toekomst op de hoogte!


terug naar overzicht
© ABVV Interim