Als uitzendkracht heb je recht op verschillende extra legale voordelen.

21/05/2017

Als uitzendkracht heb je evenveel recht op extra legale voordelen bovenop je loon als vaste werknemers. Denk maar aan maaltijdcheques, ecocheques, …

Maaltijdcheques

Als het bedrijf waar je tewerkgesteld bent maaltijdcheques uitkeert aan zijn vaste werknemers dan heb je daar als uitzendkracht ook automatisch recht op.
*CAO van 11 maart 2014

Ecocheques

Aangezien het user pay systeem (gelijk loon voor gelijk werk) van toepassing is op de uitzendkrachten, hebben zij ook recht op de ecocheques die binnen de sector of het bedrijf worden toegekend. En dit onder dezelfde voorwaarden als de vaste werknemers van de gebruiker.

Het gebruik van de elektronische ecocheques mag geen kosten voor de uitzendkracht met zich meebrengen, behalve bij diefstal of verlies.
*CAO van 16 februari 2016

Niet-recurrente resultaat gebonden voordelen

Uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn in een onderneming waarin een bonusplan (resultaatsgebonden voordelen) bestaat, hebben recht op de betaling van de bonus volgens dezelfde sociale en fiscale behandeling als de vaste werknemer, indien ze aan de voorwaarden voldoen.
*CAO 90 en wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Loon Premies

© ABVV Interim