Een uitzendkracht verdient tot 91 euro minder per week

18/10/2017

Jaarlijks organiseert het ABVV de Week van de Uitzendkracht. Zo proberen we telkens de problemen van uitzendkrachten onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Dit jaar ligt de focus op de voordelen die uitzendkrachten mislopen. Want uitzendkrachten kunnen tot 91 euro per week minder verdienen dan vaste werknemers in dezelfde functie.

Hoe komen we tot dit cijfer?

We hielden een enquête bij onze delegees. We vroegen hen welke voordelen er bestonden in hun bedrijf en of uitzendkrachten die ook kregen. Meer dan 500 delegees uit 500 bedrijven vulden de enquête in. 

De resultaten:

 

Vaste werknemers krijgen dit voordeel

Uitzendkrachten krijgen dit voordeel niet

Maaltijdcheques

62%

21%

Groepsverzekering

44%

100%

Hospitalisatieverzekering

58%

100%

Extra verlofdagen/

ADV dagen

60% ADV

47% extra dagen

45% geen ADV

70% geen extra dagen

Ecocheques

46%

60%

CAO 90

42%

65%


21% van de uitzendkrachten krijgen geen maaltijdcheques, 60% geen ecocheques en 65% geen CAO90. Nochtans hebben ze daar wel recht op als de vaste werknemers die krijgen. Dat is bij wet zo vastgelegd. Maar de praktijk blijkt minder rooskleurig.

Geen enkele uitzendkracht krijgt een groepsverzekering of hospitalisatieverzekering. De wet maakt dit zelf onmogelijk. Maar het blijft niettemin een voordeel dat je als uitzendkracht misloopt ten opzichte van de vaste werknemers.

 

De berekening:

Op basis van de enquête weten we dus welke voordelen uitzendkrachten mislopen. De volgende stap was om deze voordelen te becijferen. We zochten de gemiddelde waarde van deze voordelen op en berekenden wat dat betekent per gewerkte week.

 

Gemiddelde van het voordeel van een vaste werknemer

Bedrag per week verloren

 

Maaltijdcheques

€ 5/ dag

€ 25

 

Groepsverzekering

Gemiddeld 3% op brutoloon

3% x € 12 x 38 = € 13,68 

€ 13

Hospitalisatieverzekering

 400/jaar – 200 gewerkte dagen/jaar

€10

 

Extra verlofdagen/ADV dagen

€ 6/jaar

1u/week

€ 12

 

Ecocheques

€ 250/jaar

 

€ 6

CAO 90

Gemiddeld € 1000/jaar

€ 25

 

 

 

€ 91


Uitzendkrachten kunnen dus tot 91 euro per week minder verdienen dan vaste werknemers. Dit is uiteraard een worst-case-scenario: nl. een uitzendkracht die geen enkel voordeel krijgt vergeleken met een vaste werknemer die alle voordelen krijgt.

 

Gelijk loon voor gelijk werk

Dat is het basisprincipe.

Maar we stellen vast dat dit basisprincipe in de praktijk niet wordt nageleefd.

Daarom pleiten we voor de invoering van een extra premie. Die premie moet de voordelen compenseren die vaste werknemers krijgen, maar die uitzendkrachten dikwijls aan hun neus voorbij zien gaan.

 

Een getuigenis van een weg-werp-arbeider

Dries werkte jaren als uitzendkracht. Als hij terugdenkt aan hoe verschillend hij behandeld werd ten aanzien van de vaste werknemers, wordt hij bitter:

"Voor de uitzendkrachten waren de zaken nooit in orde: geen beschermingsmateriaal, geen werkkledij,  geen betaalde vakantie. Maar het ergste voor ons was om te zien dat anderen wel recht hadden op voordelen als een hospitalisatieverzekering of een groepsverzekering, en wij niet. Ook naar kleine attenties zoals het sinterklaascadeautje konden we fluiten. Dat is toch wel moeilijk te verkroppen, zo’n ongelijke behandeling. Tijdelijke werknemers doen immers ook mee het bedrijf draaien. De interimbureaus weten natuurlijk dat wij niet gaan klagen. Want wie dat doet kan zijn job verliezen. Er staat immers altijd wel iemand klaar om hem te vervangen. We voelden ons dan ook wegwerp-arbeiders."


terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen:

© ABVV Interim