Alle vervoerskosten van uitzendkrachten worden vergoed.

31/05/2017

Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde tussenkomst voor vervoerskosten als de vaste werknemers van de gebruiker (d.i. minstens CAO 19 van de NAR). 

Voor de uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld aan gebruikers, bij wie geen sectorale of ondernemings-cao bestaat inzake de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor het gebruik van eigen vervoermiddelen, is de sectorale CAO uitzendarbeid van 11 maart 2014 van toepassing.

Deze CAO voorziet de terugbetaling aan 60% vanaf 2 km, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (dus ook gebruik van wagen). Zie tabel p. 65 in de Sectorale Gids. Voor verplaatsing per fiets zal een fiscaal attest worden afgeleverd. Wanneer de derde betalersregeling van toepassing is bij de gebruikers hebben uitzendkrachten recht op terugbetaling van minimum 80% van de prijs van het abonnement.


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Loon Premies

© ABVV Interim