Wat met uitzendkrachten in tijden van het coronavirus?

16/03/2020

Het coronavirus, ook wel COVID-19 genoemd, heeft impact op iedereen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle uitzendkrachten op de hoogte zijn van hun situatie.

(laatste update op 24/03)
 

Door de Coronacrisis zijn momenteel honderdduizenden werknemers tijdelijk werkloos. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering ten belope van 70% van het (begrensd) brutoloon. Daarbovenop ook nog enkele andere financiële voordelen, zoals een supplement van 5,63 euro per dag en een tegemoetkoming in de water-, gas- en elektriciteitsfactuur.

Veel uitzendkrachten dreigen echter uit de boot te vallen en volledig werkloos te worden. Dit impliceert niet alleen een lagere werkloosheidsuitkering (65% van het loon gedurende de eerste drie maanden, 60% vanaf de vierde maand), maar ook het mislopen van de diverse voordelen die ondertussen voor de tijdelijke werklozen zijn overeengekomen. 

Mede op aandringen van het ABVV is er nu ook voor uitzendkrachten een oplossing uit de bus gekomen. Uitzendkrachten – wiens contract afloopt en niet zou worden verlengd – kunnen nu ook aanspraak maken op het statuut van tijdelijk werkloze (en op alle voordelen die daarbij horen). Het is daarbij wel essentieel dat uitzendkantoren de contracten met hun uitzendkrachten verlengen. Over het retroactief verlengen van uitzendcontracten is momenteel nog discussie. We houden jullie op de hoogte!

We raden alle uitzendkrachten aan om snel contact op te nemen met hun uitzendkantoor en om hun uitkering aan te vragen op www.tijdelijkwerkloos.be

Alles weten over tijdelijke werkloosheid in tijden van corona? Klik dan  https://www.rechtenuitzendkracht.be/nl-BE/article/wat-met-uitzendkrachten-in-tijden-van-het-coronavirus/217/

Contract

Jouw contract mag onder geen enkele voorwaarde eenzijdig stopgezet of geannuleerd worden door het interimkantoor. 

Loon

Bij een ondertekend contract heb je recht op uitbetaling van je loon. Het interimkantoor waar je bent tewerkgesteld is verplicht dit voor je in orde brengen. Er zijn echter 2 uitzonderingen op de regel:

 1. Je bevindt je onder de regeling van tijdelijke werkloosheid. 

 2. Het interimkantoor biedt je een gelijkaardige opdracht aan tegen dezelfde voorwaarden. Dit wil zeggen hetzelfde loon voor hetzelfde aantal gewerkte uren.

Tijdelijke werkloosheid

Als jouw werkgever beslist dat jij tijdelijk werkloos bent voor de komende periode, dan gelden volgende zaken:

 • Je werkgever zal digitaal een aanvraag verzenden naar de bevoegde instanties. Dit noemt men een elektronische C3.2.
 •  Regel zelf eenvoudig je uitkering online via www.tijdelijkwerkloos.be. Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en wij doen de rest. Als ABVV staan wij garant voor een snelle en correcte uitbetaling van jouw uitkering.

Tips om jezelf en anderen te beschermen

Om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen het besmettelijke coronavirus geven we je nog enkele tips mee:

 1. Was op regelmatige basis je handen, zeker na contact met anderen.

 2. Vermijd grote groepen mensen om de kans op besmetting te verkleinen.

 3. Hoest of nies in een zakdoek of binnenkant van je elleboog.

 4. Bel bij symptomen zo snel mogelijk naar je huisarts, zij kunnen je verder helpen.

 5. Blijf thuis als je ziek bent, ook al heb je de gewone griep of een verkoudheid.

 6. Probeer ten alle tijden rustig te blijven, met een positieve mindset komen we er samen sterk uit.

Ziek

Geveld door de griep, een flinke verkoudheid of het coronavirus? Wees extra voorzichtig in deze lastige tijden. Ga niet langs bij de dokter of het ziekenhuis, maar ga telefonisch ten rade bij je huisarts. 

Te ziek om te werken? Lees dan hieronder wat je moet doen.

 1. Verwittig onmiddellijk het uitzendkantoor en de gebruiker (dat is de onderneming waarvoor je werkt). 
 2. Bezorg een ziektebriefje aan het uitzendkantoor binnen de 48u en hou het verzendbewijs bij. Kijk goed na in je arbeidsreglement binnen welke termijn je dit moet doen. Deze termijn kan korter zijn. In deze situatie is het aangeraden om dit digitaal te doen.
 3. Je ziektebriefje moet niet alleen tijdig bezorgd worden, het is ook belangrijk dat je het bewijs hebt dat je je ziektebriefje bezorgde. Je hebt hiervoor verschillende mogelijkheden
  • Per post maar dit is niet de meest aangewezen manier omdat je niet kan bewijzen of en wanneer je je briefje opstuurde.
  • Per aangetekend schrijven maar dit is duur en niet altijd mogelijk.
  • Tegen afgifte in het uitzendkantoor.
  • Elektronisch: hier heb je het bewijs van de datum dat je het verstuurde, maar kijk best even na of je uitzendkantoor deze mogelijkheid voorziet.
 4. Doe precies hetzelfde wanneer je ziekteperiode verlengd wordt.
 5. Speel op veilig. Verwittig ook je ziekenfonds binnen de 48u. Je ziekenfonds betaalt je een uitkering als je geen recht hebt op gewaarborgd loon.

Wanneer heb je recht op gewaarborgd loon als uitzendkracht?

 • Je moet een ondertekende arbeidsovereenkomst hebben voor de dagen dat je ziek bent;
 • Je moet een maand anciënniteit (20 arbeidsdagen) hebben bij hetzelfde uitzendkantoor.

Let op: Verschillende opeenvolgende dag- of weekcontracten kunnen opgeteld worden om aan een maand anciënniteit te komen. Als je uitzendwerk meer dan zeven dagen onderbroken werd, valt je anciënniteit terug naar nul. Meer info lees je in onze infofiche.

Meer info

Meer informatie over het coronavirus lees je op www.info-coronavirus.be.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons per mail te contacteren.


terug naar overzicht

Lees meer over: Premies Werkloosheid Ziekte

© ABVV Interim