Veiligheid en gezondheid op het werk

8/10/2019

Een veilige werkomgeving is een must. Want de regels over veiligheid en gezondheid op je werk gelden uiteraard ook voor de uitzendkrachten! Voor elke job die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt is een werkpostfiche verplicht.

 

Deze fiche vermeldt alle nuttige informatie over de specifieke kenmerken van je werkplek, over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en over de voorzorgsmaatregelen. Daar staat ook op welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken en of je een medisch onderzoek moet ondergaan. Zowel bij het uitzendkantoor als in het bedrijf waar je aan de slag gaat, moet je een onthaal krijgen. Bij het onthaal in het uitzendkantoor moet je uitleg krijgen over de werkpostfiche en de administratieve afspraken en regels. Bij het onthaal in de onderneming moet je geïnformeerd worden over alle gebruiken en gewoontes, het arbeidsreglement en de veiligheidsvoorschriften.

WERKKLEDIJ EN BESCHERMINGSMIDDELEN

Als uitzendkracht moet je dezelfde werkkledij en beschermingsmiddelen krijgen als de andere werknemers die te maken hebben met dezelfde hinder of risico’s. Het bedrijf waar je werkt, moet de werkkledij en de beschermingsmiddelen ter beschikking stellen en onderhouden. Over het onderhoud kunnen in sommige sectoren andere afspraken bestaan. Die gelden dan ook voor de uitzendkrachten. Geregeld vragen uitzendkantoren een waarborg voor werkkledij of beschermingsmiddelen. In sommige gevallen wordt die zelfs afgehouden van het loon. Dit is onwettig! Dergelijke praktijken moet je zo snel mogelijk melden bij de ABVV-delegee in het bedrijf waar je aan de slag gaat of je ABVV-kantoor.

MEDISCH ONDERZOEK

Als je als uitzendkracht een risicofunctie vervult, moet je een medisch onderzoek ondergaan bij de arbeidsgeneesheer. Je krijgt dan een getuigschrift en dat blijft een heel jaar geldig voor dezelfde risico’s. Zo’n onderzoek is zeer belangrijk omdat de dokter controleert of de functie geen risico’s inhoudt voor je gezondheid. Als je een verplicht medisch onderzoek moet ondergaan, heb je recht op loon voor de duur van dit onderzoek en op de verplaatsingsvergoeding.


terug naar overzicht
© ABVV Interim