Is een medisch onderzoek verplicht wanneer je werkt als uitzendkracht?

26/10/2015

Als je een risicofunctie uitoefent, is een medisch onderzoek altijd verplicht, behalve wanneer je nog een geldig attest hebt van een vorig onderzoek voor dezelfde risico’s. Zo'n attest is een jaar geldig. 

Op de werkpostfiche moet aangeduid worden of een medisch onderzoek nodig is. Ook moet duidelijk gespecifieerd worden over welk onderzoek het gaat. 

Welke functies worden gezien als risicofuncties?

• Alle veiligheidsfuncties (besturen van voertuigen, kranen, rolbruggen…).

• Functies met verhoogde waakzaamheid (toezicht op/controle van installaties die een gevaar voor werknemers inhouden…).

• Functies met een welbepaald risico (functies met een fysiek, biologisch, chemisch risico; zware, repetitieve arbeid; arbeid met een zware mentale/psychosociale belasting…).

• Activiteiten in verband met levensmiddelen (rechtstreeks contact met voedingswaren bestemd voor consumptie of verkoop).

Let op: Het medisch onderzoek moet gebeuren vóór de indiensttreding en als je een medisch onderzoek moet ondergaan, heb je recht op loon voor de duur van dit onderzoek én moeten je verplaatsingskosten worden vergoed!

 

Heb je nog vragen? Contacteer dan een ABVV-kantoor in jouw buurt!


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Loon

© ABVV Interim