Zorgeloos op vakantie? Dit moet je als uitzendkracht weten.

1/05/2023

Werknemers verdienen het om er even tussenuit te knijpen. Maar heb ik als uitzendkracht wel recht op vakantiedagen? Moet ik zelf voor m'n vakantie opdraaien? En hoe kan ik alles aanvragen? Op al deze vragen formuleren we een bondig antwoord.

 

Heb ik recht op vakantie?

Ja! Het basisprincipe is dat iedere werknemer - ook wie tijdelijk zonder werk valt - recht heeft op vakantiedagen. Dat recht wordt berekent op basis van je arbeidsprestaties van het jaar dat aan je vakantie voorafgaat. Alleen verschilt momenteel de berekening voor arbeiders en - bedienden. En dus het aantal dagen waar je recht op hebt.

Ik heb als arbeider gewerkt

Bij arbeiders wordt er rekening gehouden met het aantal gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen. Met het laatste bedoelen we inactiviteitsdagen die gezien worden als een dag waarop je hebt gewerkt. Dit zijn onder meer de dagen voor wettelijke vakantie of inhaalrust. Meer info vind je hier. Afhankelijk van hoeveel dagen je hebt gepresteerd in een jaar, heb je recht op x aantal vakantiedagen het volgend jaar. Wil je graag je dagen berekenen? Dat kan hier.

Ik heb als bediende gewerkt

Voor bedienden wordt het aantal vakantiedagen bepaald door het aantal gewerkte maanden of weken. De basisberekening is dat je bij elke (gewerkte) maand recht hebt op 2 vakantiedagen als je 6 dagen per week werkt. Werk je 5 dagen per week, dan moet je per 6 vakantiedagen 2 eraf trekken. Ben je niet zeker tot welke categorie jij behoort met je uitzendopdracht(en)? Vraag gerust na bij je vakbond.

Wanneer?

Wettelijk gezien heb je recht om je vakantiedagen zowel tijdens of buiten je contract op te nemen. De praktijk leert ons dat uitzendkantoren meestal geen contract geven voor de dagen dat je vakantie neemt.

Van juli tot en met augustus moeten werkgevers hun personeel wettelijk gezien minstens twee weken onafgebroken vakantie toestaan. Alleen is het in de praktijk zo dat vanwege de vakantieregeling van de werknemers in vast dienstverband uitzendkrachten en jobstudenten in de zomermaanden meer werk presteren.

Krijg ik vakantiegeld?

Je bouwt als werknemer rechten op voor betaalde vakantie. Ook als uitzendkracht heb je dus recht op vakantiegeld. Hier verschilt de betaling eveneens voor uitzendarbeiders en -bedienden.

Ik heb als arbeider gewerkt

Voor arbeiders betaalt de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) jaarlijks je vakantiegeld. Dit gebeurt het jaar na je prestaties, meestal in mei/juni. Vergeet niet tijdig je rekeningnummer door te geven. Zo loop je je vakantiegeld niet mis. Benieuwd naar het bedrag? Ontdek het hier.

Ik heb als bediende gewerkt

Als bediende krijg je wekelijks je vakantiegeld betaald als “vertrekvakantiegeld”. Het wordt dus in delen uitbetaald, telkens bovenop je loon. Heb je vorige jaar zowel als arbeider als als bediende gewerkt, dan mag die verandering van statuut bij de herbereking niet leiden tot een verlies van rechten.

Wat als ik geen vakantie neem?

Neem je geen vakantie, dan dreig je na december de resterende vakantiedagen te verliezen. Of ze worden in mindering gebracht bij je werkloosheidsuitkering als je in december zonder werk zit. Je moet aan het einde van het jaar immers eerst je resterende verlofdagen opnemen.

Waar vind ik meer info?

Heb je nog vragen of wil je nog meer info? Kom gerust eens langs in een van onze ABVV-kantoren of spreek een delegee aan.


terug naar overzicht