Stijgt de temperatuur? Laat je beschermen!

26/07/2018

Als het te warm wordt op het werk, hebben alle werknemers recht op een aantal beschermende maatregelen, dus ook uitzendkrachten.

De temperaturen kunnen de komende dagen hoog oplopen en de werkomstandigheden bemoeilijken. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Bovendien is je werkgever verplicht een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Wanneer is het te warm om te werken?

De temperatuur moet gemeten worden met een zogenaamde “vochtige globethermometer”. Deze thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Het is mogelijk dat het resultaat lager uitvalt dan de temperatuur die met een gewone thermometer vastgesteld wordt.

De arbeidsgeneesheer stelt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Als aanduiding kunnen een aantal voorbeelden helpen: secretariaatswerk (zeer licht), handenarbeid aan een tafel (licht), staande arbeid (halfzwaar), grondwerken (zeer zwaar). 

Als de maximumtemperatuur overschreden wordt, moet de werkgever:

  • Beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld;
  • Gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken;
  • Binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

Duurt de hinder voort, wat onder meer kan blijken uit een rondvraag bij de werknemers, dan moet de werkgever rusttijden toestaan. Hij of zij kan bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Tijdens deze periode krijgt de werknemer werkloosheidsuitkeringen van de RVA die, onder meer in de bouwsector, aangevuld worden met een vergoeding uit een fonds voor bestaanszekerheid.

Wil je graag nog een samenvatting? Bekijk het filmpje dan van VRT nieuws hier


terug naar overzicht
© ABVV Interim