Te veel ozon in de lucht? Neem de juiste maatregelen

12/08/2015

Aanhoudend warm weer kan tot verhoogde ozonconcentraties leiden, waarbij we de informatiedrempel (180 µg/m3) en de alarmdrempel (240 µg/m3) onderscheiden. Beide drempels worden via de media aan de bevolking meegedeeld.

Lichamelijke gevolgen zoals kortademigheid, oogirritatie, keelirritatie en hoofdpijn kunnen zich dan voordoen. Blootstelling aan zulke verhoogde concentraties dienen we dan ook als een arbeidsrisico te beschouwen waartegen preventieve organisatorische maatregelen moeten worden voorzien:

  • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten;
  • overwerk vermijden;
  • lichtere arbeid verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen;
  • binnen of in de schaduw i.p.v. buiten werken;
  • rustpauzes binnenshuis voorzien;
  • extra belasting door andere prikkelende stoffen vermijden;
  • werkplaatsen in open lucht met een zonnedak afschermen.

 

Heb je nog vragen omtrent het warme weer? Contacteer dan jouw delegee of ga langs bij een lokaal ABVV-kantoor.


terug naar overzicht

Lees meer over: Weetjes Ziekte

© ABVV Interim