Actieweek: onze delegees aan jouw zijde op de werkvloer

13/10/2016

Zoals elk jaar organiseert het ABVV in de week van 17 oktober een actieweek voor de rechten van de uitzendkracht. Dit jaar richten we ons tot de delegees van bedrijven die vaak gebruik maken van interim.

Het ABVV wil zijn delegees alle middelen aanreiken om de rechten van uitzendkrachten te verdedigen in de bedrijven. Nog al te vaak voelen uitzendkrachten zich uitgesloten op het bedrijf, zijn ze niet op de hoogte van al hun rechten en weten ze niet dat onze delegees hen kunnen bijstaan. 
Uitzendkrachten blijven per definitie maar tijdelijk in een bedrijf. Daardoor bouwen ze geen band op met het personeel en dus ook niet met de delegees. En dat is jammer want de delegees hebben de mogelijkheid om interim te controleren in hun bedrijf en misbruiken te voorkomen. En dat is echt nodig, want de rechten van de uitzendkrachten worden nog al te vaak met de voeten getreden. 

Wij blijven ons inzetten om interim kort te houden 

Interim is een realiteit op de arbeidsmarkt. Een realiteit waarmee we moeten omgaan. Onze prioriteit is om de periode als uitzendkracht zo kort mogelijk te houden en te zorgen dat de uitzendkracht zijn rechten zo goed mogelijk gerespecteerd worden. Onze syndicale delegaties in de bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten er voor zorgen dat de werkgever de wetgeving correct toepast. Daarom organiseert het ABVV dit jaar een studiedag die focust op de mogelijkheden die delegees hebben om interim te controleren in hun bedrijf. We bezorgen hen ook een brochure waar ze alle noodzakelijke informatie in terug vinden.  

Download hier de affiche.

Download hier de Sectorale gids

 


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Weetjes

© ABVV Interim