Mag je als uitzendkracht werken tijdens een staking?

20/06/2016

Ken jij je rechten en plichten als uitzendkracht tijdens een staking? Moet je werken? Mág je wel werken? Hoe zit het dan met je loon? We zetten voor jou alles op een rijtje. 

Mag je als uitzendkracht werken tijdens een staking?

Nee, dat mag niet. Dit is vastgelegd in CAO 108. Dat wil zeggen dat jij als uitzendkracht niet mag worden ingezet in een bedrijf waar werknemers staken. Zelfs als je al aan de slag was in het bedrijf, mag jij tijdens een staking niet verder werken. Ook wanneer slechts een beperkt aantal werknemers het werk neerlegt, mogen geen uitzendkrachten worden ingezet. 
Het verbod geldt enkel in de vestigingen die getroffen worden door de staking en voor de beroepsgroep die staakt. Als het werk in jouw vestiging van het bedrijf gewoon doorgaat, werk jij ook verder. Staken de arbeiders en heb jij een bediendencontract of omgekeerd, ook dan mag jij gewoon verder werken.

Wat gebeurt er wanneer er een staking uitbreekt?

Wanneer een staking uitbreekt, moet het bedrijf waar je werkt het uitzendkantoor op de hoogte brengen. Die moeten dan de uitzendkrachten zo snel mogelijk terugroepen. Ze mogen tijdens de staking ook geen nieuwe uitzendkrachten aanwerven voor dat bedrijf. 

Hoe zit dat dan met je loon die dag?

Op een stakingsdag zal het uitzendkantoor je contract voor die dag schorsen wegens overmacht. Je kan dan ook geen loon ontvangen voor die dag. Een uitzendkracht heeft enkel recht op een werkloosheidsuitkering indien de RVA van oordeel is dat de uitzendkracht geen belang heeft bij de staking.
Een uitzendkracht die meestaakt, heeft recht op een stakersvergoeding!


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Weetjes

© ABVV Interim