Interim van onbepaalde duur: zekerheid over onzekerheid?

28/07/2016

Minister Peeters wil interimcontracten van onbepaalde duur mogelijk maken. Het ABVV juicht elk initiatief toe dat werknemers meer zekerheid wil bieden. Maar het voorstel van minister Peeters roept vooral veel vragen op. En het biedt geen antwoord op dé uitdaging van de arbeidsmarkt van vandaag: de creatie van kwaliteitsvolle jobs. Het ABVV vreest dat uitzendkrachten vooral zekerheid zullen hebben over hun onzekerheid.

Via een interimcontract van onbepaalde duur wil de minister zekerheid van werk en inkomen bieden aan uitzendkrachten. Maar welk werk en welk inkomen? Daar heeft de uitzendkracht het raden naar. Het loon van een uitzendkracht is immers afhankelijk van de functie in het bedrijf waar hij tewerkgesteld wordt. En daar bestaat geen zekerheid over. En welk inkomen zal de uitzendkracht krijgen tussen twee opdrachten in? Daar geeft minister Peeters geen duidelijkheid over.

Ook het type job is onzeker. Vandaag aan de kassa van de supermarkt, morgen schoonmaken en overmorgen aan de band in een fabriek? Bovendien heeft de uitzendkracht geen enkele zekerheid over wanneer en waar hij wel en niet zal werken. In het ene bedrijf werkt men in ploegen, in het andere in een dagshift, nog een ander in het weekend. Hoe organiseer je op die manier je privéleven? De uitzendkracht wordt een speelbal van het interimkantoor.

Geeft een interimcontract van onbepaalde duur de uitzendkracht dan niet enkel zekerheid over zijn onzekerheid?

De uitdaging van vandaag is de creatie van nieuwe, kwaliteitsvolle jobs. En we zien niet in hoe er met dit voorstel nieuwe jobs zullen gecreëerd worden. Bovendien lijkt niemand te staan springen voor interimcontracten van onbepaalde duur.

Werkgeversorganisatie Unizo is geen vragende partij. En arbeidsmarktexperten van het HIVA hebben veel twijfels over de efficiëntie en noodzaak van de maatregel. Interim van onbepaalde duur lijkt dus een antwoord op een vraag die niemand heeft gesteld. Behalve de interimsector zelf dan. Die ziet er blijkbaar wel brood in.
 

Persbericht, 28 juli 2016


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract

© ABVV Interim