Vanaf 2016 kan je je uitzendcontract elektronisch ondertekenen

4/12/2015

Jaarlijks werken ongeveer 500.000 mensen minstens een dag als interim, goed voor 10 miljoen tijdelijke arbeidscontracten. Maar de ondertekening van de arbeidscontracten is arbeids- en administratief intensief. Een bijkomend probleem: heel wat contracten worden nooit ondertekend, wat zowel voor de werknemer als werkgever juridische gevolgen kan hebben.

De federatie voor de uitzendsector ontwikkelde daarom de elektronische arbeidsovereenkomst die door een digitale handtekening ondertekend kan worden, met behulp van de elektronische identiteitskaart of een persoonlijke code. De uitzendkracht heeft ook toegang tot een platform met daarop een overzicht van de arbeidsovereenkomsten met alle uitzendbureaus waarvoor hij actief was.

Bron: trends.knack.be

Toch ook enkele punten van kritiek vanuit het ABVV

  • Hoewel het ABVV helemaal geen probleem heeft met de invoering van elektronische arbeidscontracten, mag dit nieuwe systeem niet betekenen dat er geen papieren arbeidscontracten meer zullen zijn. Er bestaat immers nog steeds zoiets als de digitale kloof: meer dan 1 op 4 laaggeschoolden heeft nog nooit internet gebruikt. Er kan dan ook geen sprake zijn van een verplicht gebruik van elektronische arbeidscontracten, maar enkel op vrijwillige basis.
     
  • Gezien elektronische arbeidsovereenkomsten niet fysiek aanwezig zijn op de werkplek, is een rechtstreekse toegang van de inspectie tot die contracten vereist met het oog op het toelaten van een effectieve controle.
     
  • Elektronische arbeidsovereenkomsten kunnen enkel gebruikt worden voor zover er voldoende rechtszekerheid is voor de zwakkere partij, met name de werknemer.
     
  • Het gebruik van de elektronische arbeidsovereenkomst in de uitzendsector maakt onderdeel uit van een akkoord onder de sociale partners om ook de 48 urenregel af te schaffen. Voor het ABVV moet deze afschaffing dan ook onverwijld doorgevoerd worden voor alle uitzendcontracten.


Heb je nog vragen over deze nieuwe regeling? Aarzel dan zeker niet om het ABVV-kantoor in jouw buurt te contacteren.


terug naar overzicht

Lees meer over: Arbeidscontract Weetjes

© ABVV Interim