Stemrecht voor uitzendkrachten

6/11/2020

Om de vier jaar zijn bedrijven - met minstens 50 werknemers in dienst - verplicht om sociale verkiezingen te organiseren. Bij sociale verkiezingen worden net als bij politieke verkiezingen vertegenwoordigers gekozen. Hij of zij vertegenwoordigt zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen over de werkomstandigheden en de loon- en arbeidsvoorwaarden in het bedrijf.

Alle werknemers (ongeacht nationaliteit, ongeacht of ze bij een vakbond aangesloten zijn) die minstens drie maanden in de onderneming werken, mogen hun stem uitbrengen.

Voor de eerste keer geldt dat ook voor uitzendkrachten.

Om te mogen stemmen moeten uitzendkrachten wel aan twee voorwaarden voldoen:

  • in de periode van 01/08/2019 tot en met dag X (tussen 11 en 24 februari 2020) was je minstens 3 maanden zonder onderbreking, of ten minste 65 dagen met onderbreking, tewerkgesteld in de onderneming én;
  • in de periode van dag X (viel in de periode van 11 tot en met 24 februari 2020) tot en met de nieuwe dag X+77 (valt in de periode van 3 tot en met 16 november 2020) was je minstens 26 dagen tewerkgesteld in de onderneming. Opgelet: de tewerkstelling tijdens de schorsingsperiode van de procedure sociale verkiezingen telt niet mee. Die schorsingsperiode startte bij de oude dag X+36 (in de periode van 18 maart tot en met 31 maart 2020) en eindigt op de dag voorafgaand aan de datum van de heropstart van de procedure (periode van 22 september tot en met 5 oktober 2020).

 

Wist je dat:

Het niet noodzakelijk is om op de dag van de verkiezingen onder contract te moeten staan om te mogen stemmen? Indien je drie maanden of 65 dagen in een bedrijf hebt gewerkt, aangevuld met 26 dagen tijdens de kiesprocedure, mag je nog steeds je stem uitbrengen bij de werkgever waarbij je dat stemrecht hebt verworven. Voorwaarde is wel dat de uitzendkracht gewettigd afwezig is op zijn nieuwe job (bijvoorbeeld door verlof op te nemen bij die eerdere werkgever te gaan stemmen).

Belangrijk

Uitzendwerk is per definitie tijdelijk. Het ABVV wil vermijden dat stemrecht voor uitzendkrachten ertoe leidt dat bepaalde onzekere situaties blijven duren. Alle ABVV-delegees zijn extra waakzaam voor de naleving van alle wetgeving en stellen alles in het werk opdat tijdelijke werkkrachten zo snel mogelijk de zekerheid van een contract van onbepaalde duur genieten.

Mag jij stemmen? Stem dan op ABVV!


terug naar overzicht

Lees meer over: Weetjes

© ABVV Interim