Pesten op het werk: tips voor slachtoffers en collega's

1/02/2016

Ondanks de anti-pestwetten en reglementeringen komt pestgedrag nog steeds voor. Ook op het werk. Het moet je maar overkomen … Wat doe je dan?

Wat doe je best als je zelf wordt gepest?

  1. Verzamel bewijzen en noteer systematisch plaats, datum, uur, vorm van grensoverschrijdend- of pestgedrag.
  2. Zoek getuigen, spreek met andere slachtoffers.
  3. Laat de pestkop weten dat hij/zij te ver gaat en zorg dat anderen op de hoogte zijn.
  4. Ga niet in de fout door op jouw beurt de dader te achtervolgen.
  5. Spreek erover met een vakbondsafgevaardigde in wie je vertrouwen hebt, dan sta je niet meer alleen.
  6. Neem contact op met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur binnen je bedrijf (de namen daarvan moeten vermeld staan in het arbeidsreglement).

Hoe help je best een collega die wordt gepest?

  1. Luister naar hem of haar en uit je afkeuring over het pestgedrag.
  2. Verwijs je collega door naar de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten.
  3. Denk je zelf geviseerd te worden door op te komen voor je collega, ga dan naar je leidinggevende of de personeelschef. Zij zijn verantwoordelijk voor de preventie van pestgedrag op het werk.

Heb je het gevoel dat het met deze tips niet opgelost raakt? Ga dan langs bij het ABVV-kantoor bij jou in de buurt en zij zullen je meer info geven of doorverwijzen naar de bevoegde instantie.


terug naar overzicht

Lees meer over: Weetjes

© ABVV Interim