Ongeval? Wat gedaan?

1/04/2021

Een arbeidsongeval kan altijd gebeuren. Op de route naar of van het werk of op de werkvloer zelf, een ongeval kan je niet altijd vermijden. Goed geïnformeerd zijn over je rechten en plichten is daarom heel belangrijk.

Een ongeval meld je zo snel mogelijk aan je uitzendkantoor!

1. Wat eerst, meteen na een ongeval?

Uiteraard gaat alle aandacht na een ongeval eerst naar verzorging. Het bedrijf waar je werkt heeft daar mensen en middelen voor. Er moeten hulpverleners zijn die zorgen voor EHBO. Het is belangrijk dat je op voorhand weet wie dat doet. Als het nodig is, wordt er een dokter bijgehaald of word je naar een ziekenhuis gebracht. Die verzorging is gratis. Houd daarom een bewijs van de medische kosten bij om nadien terugbetaald te worden.

2. Wie moet je verwittigen?

Na de eerste zorgen moet je meteen je uitzendkantoor op de hoogte brengen. Heb je een verkeersongeval op weg van of naar je werk, waarschuw dan niet alleen je uitzendkantoor, maar ook het bedrijf waar je aan de slag bent. Het kan natuurlijk zijn dat je daar zelf niet toe in staat bent. Het beste is dat iemand anders daar dan zo snel mogelijk voor zorgt.

3. Hoe doe je aangifte van een arbeidsongeval?

Het uitzendkantoor moet alle informatie krijgen. Hoe duidelijker en hoe preciezer het ongeval kan worden beschreven, hoe beter voor jou. Als er getuigen zijn, moeten die zeker worden doorgegeven. Voeg ook eventuele foto’s of schetsen toe. Het helpt om een aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij:  een aangifte zorgt voor een snelle erkenning van het ongeval en een snelle vergoeding van al jouw kosten. Het uitzendkantoor moet het ongeval binnen de acht dagen aangeven bij de verzekeringsmaatschappij. Vraag zeker een kopij van de aangifte.Een vaksbondafgevaardigde kan je altijd door alle papieren helpen.

4. Wat krijg je van de arbeidsongevallenverzekering?

Eerst en vooral moet de verzekeringsmaatschappij het arbeidsongeval erkennen. Als dat zo is, betaalt zij al je medische kosten. Het gaat zowel over het remgeld voor consultaties als over alle hospitalisatiekosten of medische behandelingen. En wat als je werkonbekwaam wordt? Eerst komt er een periode met gewaarborgd inkomen, als je daar recht op hebt. Dan is het de beurt aan de verzekeringsmaatschappij. Die bezorgt je een inkomen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Als het ongeval zo erg is dat je er een blijvend letsel aan overhoudt wordt dat een vergoeding voor blijvende ongeschiktheid.

5. Moet het ziekenfonds niet op de hoogte worden gebracht? 

Verplicht is het niet, maar het is een zeer goede voorzorgsmaatregel om ook je ziekenfonds te informeren over een arbeidsongeval. Want als de verzekeringsmaatschappij het arbeidsongeval niet erkent, kan je daar terecht voor een vergoeding. Je moet je ziekenfonds wel binnen de 48 uur op de hoogte brengen.

Problemen? Loopt er iets fout met de aangifte van je ongeval? Erkent de verzekeringsmaatschappij het arbeidsongeval niet? Worden je kosten niet of maar gedeeltelijk terugbetaald? Vraag bijstand bij het ABVV. Onze kantoren en onze afgevaardigden zijn er ook voor jou.

5 tips:

  1. Verwittig het uitzendkantoor na een arbeidsongeval. Zij zorgen voor een aangifte.
  2. Verwittig ook het bedrijf als het over een ongeval van of naar het werk gaat. Daar moet men weten waarom je er niet bent.
  3. Zorg voor een gedetailleerd verslag van het ongeval. Dit helpt voor snelle erkenning en snelle vergoeding.
  4. Maak gebruik van mogelijke getuigen. Dat zet de aangifte kracht bij.
  5. Vraag het uitzendkantoor een kopij van de aangifte van het ongeval. Dan ben je zeker dat alles in goede orde verloopt.

 

Ook als uitzendkracht kun je rekenen op het ABVV. 
Onze vakbondskantoren en onze afgevaardigden staan voor je klaar. Uitzendkrachten hebben het recht om behandeld te worden als volwaardige werknemers, net zoals iedereen. Het komt erop aan dat je weet waar je recht op hebt. 


terug naar overzicht
© ABVV Interim