Hebben uitzendkrachten ook recht op corona-ouderschapsverlof?

11/06/2020

Daar kunnen we kort en kracht op antwoorden: ja! De enige voorwaarde voor Corona-ouderschapsverlof is beschikken over 1 maand anciënniteit en een getekend arbeidscontract hebben. Dat is soepeler dan bij het gewone ouderschapsverlof.

We zetten de voorwaarden even op een rij:

  • De werknemer moet minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt – het uitzendkantoor dus
  • Minstens één van de kinderen is jonger dan 12 jaar op de eerste dag van het ouderschapsverlof. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders en geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Hieronder vallen ook personen met een handicap die vanaf de leeftijd van 21 jaar nog buitengewoon onderwijs volgen. Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.
  • Voor het 1/5e ouderschapsverlof moet de werknemer een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, voor het 1/2e ouderschapsverlof ten minste 75% (28u en 30 minuten bij een voltijdse arbeidsduur van 38 uur)
  • Ook pleegouders komen in aanmerking voor het Corona-ouderschapsverlof, voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.

 

Voor meer informatie over een aanvraag indienen, surf naar deze website.


terug naar overzicht

Lees meer over: Loon Premies Werkloosheid Weetjes