Bestellen

Vul het bestelformulier in en ontvang onze publicaties in je bus.

Infofiches


Uitzendkrachten hebben het recht om behandeld te worden als volwaardige werknemers. Het is belangrijk om te weten waar je recht op hebt. Daarom maakten we acht handige infofiches over de volgende thema’s: Arbeidscontract, Arbeidsongevallen, Arbeidskledij, Betaalde Feestdagen, Loon, Eindejaarspremie, Werkloosheid en Ziekte.

Infofiche
Arbeidscontract
d
c
Infofiche
Ziekte
d
c
Infofiche Arbeidskledij
d
c
Infofiche
Betaalde feestdagen
d
c
Infofiche Arbeidsongevallen
d
c
Infofiche
Loon
d
c
Infofiche Eindejaarspremie
d
c
Infofiche Werkloosheid
d
c

Sectorale gids en zakbrochure

In de sectorale gids vinden delegees alle informatie die ze nodig hebben om de uitzendkrachten op de werkvloer optimaal te kunnen beschermen. De zakbrochure is er dan weer voor de uitzendkrachten zelf. Ken je rechten en sta sterk! Alleen bestemd voor delegees!

Sectorale gids
d
c
Zakbrochure
d
c
Vul nu jouw gegevens in

Voornaam *
Naam *
Straat *
Nummer *
Postcode *
Stad *
E-mail *
Bevestig e-mail *


© ABVV Interim