Interim@work: een controle-instrument voor uitzendkrachten

23/09/2019

Met de onlinedienst Interim@work kan je als uitzendkracht nagaan of het uitzendbureau een Dimona-aangifte (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) voor jou gedaan heeft. Zo weet je of het uitzendkantoor zijn wettelijke aangifteplicht (correct) vervuld heeft. Ook wanneer je arbeidscontract geannuleerd wordt. Dan dient het interimbureau deze wijziging door te geven. Helaas wordt dit in praktijk vaak vergeten. Met als gevolg dat je geen werkloosheidsuitkering ontvangt. Kijk dus goed na of je juist geregistreerd bent!

Omdat een juiste aangifte bij de RSZ essentieel is voor jouw sociale rechten, is het belangrijk dat je dit controleert! Dankzij Interim@work kan je dit eenvoudig nagaan. Deze online tool van de RSZ geeft je een overzicht van al je arbeidsrelaties van het lopende jaar, het vorige jaar en het volgende jaar. Het is dus een soort controlemiddel waar jij als uitzendkracht gebruik van kan maken.

Zie je een probleem, zoals een ontbrekende aangifte, een foute aangifte vanwege een wijziging of een wijziging waarvan je helemaal niet op de hoogte bent, dan kan je dat bij het uitzendbureau aankaarten. Je kan je natuurlijk ook laten bijstaan door het ABVV. Neem dan zeker je e-ID en pincode mee zodat de medewerker van de vakbond samen met jou kan kijken waar het probleem zit.

Je vindt Interim@work op mysocialsecurity.be


terug naar overzicht

Lees meer over:

© ABVV Interim