Hoe komt het dat vrouwen minder promotie maken dan mannen?

10/06/2015

Volgens een onderzoek van de Universiteit Gent is dit probleem niet geheel te wijten aan de ‘kleverige vloer’, maar ook aan de eigen voorkeuren van de vrouw.

‘Kleverige vloeren’ verwijst naar het fenomeen dat vrouwen minder snel dan mannen de carrièreladder beklimmen. Volgens een onderzoek van wetenschappers van de UGent, de IÉSEG School of Management en de KU Leuven ligt de oorzaak van dit probleem niet alleen bij de kleverige vloer, maar ook bij de persoonlijke voorkeuren van de vrouw. De wetenschappers lieten 623 Bachelorstudenten beslissingen nemen omtrent fictief aangeboden banen met verschillende promotiekenmerken.

Vrouwen blijken volgens het onderzoek minder open te staan voor een nieuwe baan die een promotie impliceerde.  Dit zowel bij promoties in functieniveau (de complexiteit van de baan en verantwoordelijkheden) als bij promoties in jobautoriteit (supervisie op het werk).  Vrouwen lieten de kans om in te gaan op een gesprek over een nieuwe baan veel vaker liggen.

Een verklaring voor deze lagere gerichtheid op promoties kan volgens het onderzoek worden gevonden in verschillende factoren. Vrouwen blijken vaker vrees te hebben om gediscrimineerd te worden in hogere functies en nemen minder graag risico’s dan mannen. Aangezien het verlangen naar een baan op hoger niveau kan worden gezien als een risico, is dit geen verrassend resultaat. Anderzijds blijkt een verschillende aandacht voor werk en privé geen verklarende factor. Meer zelfs: dit bleek niet te verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke deelnemers aan het onderzoek.

Bron: http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/kleverige-vloer-vrouw-promotie-job.htm


terug naar overzicht

Lees meer over: Loon Premies Weetjes

© ABVV Interim