Werd mijn tijdelijke werkloosheid door corona uit 2021 gelijkgesteld voor mijn jaarlijkse vakantie in 2022?

3/03/2022

Als je in 2021 uitzendkrach was, en tijdelijke werkloosheid vanwege corona hebt gekend, worden die dagen gelijkgesteld voor de dagen jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld in 2022?

Inderdaad, de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona van de uitzendkrachten worden door de RJV gelijkgesteld voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2022, zoals voor de andere werknemers.

Net zoals de RVA werkloosheid wegens overmacht corona toegekend heeft aan de uitzendkrachten via soepelere voorwaarden, heeft de RJV eveneens beslist om de gelijkstelling van de coronawerkloosheid ook toe te kennen aan de uitzendkrachten die omwille van hun vakantie een onderbreking hebben genomen. Heb je als uitzendkracht gewerkt en tijdens je arbeidsovereenkomst(en) enkel dagen coronawerkloosheid gehad, en heb je individuele vakantiedagen (met een maximum van 4 weken) genomen tussen twee arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever door (waarbij je eerstvolgende arbeidsovereenkomst onmiddellijk op de vakantiedagen volgde), dan voldoe je aan de voorwaarden.

De RJV neutraliseert als het ware de onderbreking in de arbeidsovereenkomsten, te wijten aan het nemen van vakantie(dagen), en stelt in de latere contracten de door de werkgever aangegeven dagen coronawerkloosheid onder twee voorwaarden gelijk:

  • Aangegeven dagen coronawerkloosheid moeten steeds erkend worden door een attest van de RVA.
  • Gepresteerde dagen worden aangegeven bij dezelfde werkgever voor en na de dagen coronawerkloosheid.

Deze gelijkgestelde dagen worden opgenomen in de berekening van het bedrag en de vakantieduur 2022. Voor meer informatie: https://www.rjv.be 

Download hier onze flyer.


terug naar overzicht

Lees meer over: