Jouw eindejaarspremie

25/11/2023

Ook jij hebt recht op een eindejaarspremie, maar daarvoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de snelste uitbetaling van je eindejaarspremie, breng je het formulier van het Sociaal Fonds naar je lokale ABVV-kantoor of bezorg je het aan je delegee. Want als ABVV-lid ontvang je jouw eindejaarspremie sneller en krijg je ook nog een syndicale premie!
 

1. Wanneer krijg je een eindejaarspremie?

In december kan je reeds een eindejaarspremie of “dertiende maand” ontvangen op voorwaarde dat:

  • je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (of 78 dagen in een zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het lopende jaar (ook wel de referteperiode genoemd).

Let op: als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer bij de gebruiker waarvoor je onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht tewerkgesteld was, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

  • je als lid van het ABVV je betalingsformulier, dat je van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ontvangen hebt, begin december reeds binnenbrengt bij het ABVV.

Wie zijn of haar formulier binnenbrengt bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten, zal slechts uitbetaald kunnen worden vanaf januari 2024.

2. Welke dagen komen in aanmerking voor je eindejaarspremie?

Alle werkdagen tellen mee, maar ook enkele afwezigheidsdagen, met name:

  • ziektedagen waarvoor je een gewaarborgd loon kreeg;
  • afwezigheidsdagen door een arbeidsongeval;
  • tijdelijke werkloosheid (Opgelet: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona of niet) komt niet in aanmerking);
  • betaalde feestdagen.

Let op: dagen uitzendwerk als jobstudent worden niet meegeteld. Maximaal 5 dagen economische werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld.

3. Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiend hebt in de referteperiode. Van dat bedrag wordt 13,07% afgehouden voor de sociale zekerheid en 23,22% voor de bedrijfsvoorheffing. De netto-eindejaarspremie bedraagt dus nog ongeveer 63% van de brutopremie. Je krijgt een premiedocument waarop je de hele berekening terugvindt.

4. Hoe krijg je de eindejaarspremie te pakken?

Als je aan de zoals hierboven beschreven voorwaarden voldoet, krijg je in december automatisch een formulier toegestuurd van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Met het ondertekend document ga je zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnd ABVV-kantoor of je delegee. Dat heeft het voordeel dat de betaling zeer snel gebeurt.

5. Wanneer krijg je een syndicale premie?

Als je lid bent van het ABVV en recht hebt op een eindejaarspremie, heb je eveneens recht op een syndicale premie van 112 euro. De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald. Je moet hiervoor wel je formulier aan het ABVV-kantoor of aan je ABVV-delegee bezorgd hebben.

Ook als uitzendkracht kun je rekenen op het ABVV. Onze vakbondskantoren en onze afgevaardigden staan voor je klaar. Uitzendkrachten hebben het recht om behandeld te worden als volwaardige werknemers, net zoals iedereen. Het komt erop aan dat je weet waar je recht op hebt.

Download hier de poster over de eindejaarspremie voor uitzendkrachten.


terug naar overzicht

Lees meer over: Premies