Raadpleeg je pensioenpremie

5/06/2023

Hoe bouw je als uitzendkracht pensioenrechten op? Een sectoraal aanvullend pensioen bestaat immers niet. Echter, werk je in een sector waar een tweede pensioenpijler bestaat, dan heb je als uitzendkracht recht op een toeslag op je loon: de pensioenpremie.

 

Wat is de pensioenpremie?

De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt aan vaste werknemers. Uitzendkrachten bouwen immers geen sectoraal aanvullend pensioen op.

Wanneer ze echter tewerkgesteld worden in sectoren waar zo’n aanvullend pensioen wél bestaat voor de vaste werknemers, dan krijgen uitzendkrachten een pensioenpremie. Op die manier wordt het user-pay-principe gerespecteerd: uitzendkrachten hebben recht op dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers in dezelfde functie.

Hoeveel bedraagt de pensioenpremie?

De pensioenpremie wordt uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door de bijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen (SAP) in een bepaalde sector te vermenigvuldigen met een coëfficiënt. Overigens, deze coëfficiënt werd in 2022 verhoogd dankzij het ABVV!

De exacte pensioenpremie per sector (PC) vind je in deze tabel en is geldig tot 30 juni 2024. Concreet wordt het brutoloon van de uitzendkracht vermeerderd met dit percentage.

Raadpleeg je pensioenpremie hier.


terug naar overzicht

Lees meer over: Premies Pensioen