Een job met gezondheidsrisico’s? Eis je werkpostfiche!

11/07/2016

Jobstudenten die een job doen waaraan risico’s voor de gezondheid verbonden zijn, moeten een werkpostfiche krijgen. Daarop staat elementaire info over de taak en de nodige kwalificaties. Ook voor andere jobs is een werkpostfiche een nuttig document!

Wat is een werkpostfiche?

De werkpostfiche is een wettelijk document over het welzijn van de uitzendkrachten (KB Uitzendarbeid). De algemene principes zijn:
•    Een werkpostfiche is verplicht voor alle jobs die onder gezondheidstoezicht staan.
•    De gebruiker vult de werkpostfiche in (en niet het uitzendkantoor).
•    Via de werkpostfiche bezorgt de gebruiker aan het uitzendkantoor de specifieke kenmerken van de werkpost en de vereiste kwalificaties.
•    Met deze info zoekt het uitzendkantoor een geschikte jobstudent-uitzendkracht.
•    Het uitzendbureau zorgt, na selectie van de jobstudent-uitzendkracht, voor het medisch onderzoek en de vaccinaties.
•    Zodra de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, staat de gebruiker in voor alle verplichtingen met betrekking tot het welzijn van deze jobstudent-uitzendkracht.

Wat wordt in de werkpostfiche omschreven?
•    De specifieke kenmerken van de arbeidspost.
•    Alle taken en neventaken die de jobstudent-uitzendkracht moet vervullen.
•    De vereiste kwalificaties en ervaring van de uitzendkracht.
•    De vereiste medische geschiktheid van de uitzendkracht.

Is een werkpostfiche verplicht?
•    Voor elke job die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt is een gebruiker verplicht een werkpostfiche te bezorgen aan het uitzendkantoor.
•    Ook voor andere werkposten wordt een werkpostfiche sterk aanbevolen.
•    Belangrijk: Jobstudenten jonger dan 18 jaar zijn verplicht onderworpen aan een gezondheidstoezicht. Strikt gezien moet dus voor elke werkpost waarop deze jobstudent-uitzendkracht geplaatst wordt een werkpostfiche beschikbaar zijn.

Check www.werkpostfiche.be voor meer informatie, een handleiding en praktische voorbeelden. 

Heb je nog vragen? Contacteer dan een ABVV-kantoor in jouw buurt!

Bron: www.ikbenjobstudent.be


terug naar overzicht
© ABVV Interim